पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यका लागि दरखास्त आव्हान

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले हाम्रो सम्मान परियोजना अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको सहकार्यमा पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम (PDOT) डिजिटलाइजेसन कार्यका लागि परामर्शदाता व्यक्ति वा संस्था छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाली नागरिक/संस्थाबाट दरभाउ सहितको दरखास्त आव्हान गर्दछ ।

आवेदन बुझाउने अन्तिम म्यादः २०७८ श्रावण १५ गतेभित्र ।